Black Friday i Sverige: Hur har det amerikanska fenomenet anpassats?

För en tid sedan var sannolikt begreppet ”Black Friday” främmande för den svenska publiken, men idag är det en starkt förankrad term i vår konsumentvärld. Från att ursprungligen vara en stark amerikansk shoppingtradition har detta fenomen spridit sig över hela världen, inklusive Sverige. Men hur har Sverige anpassat Black Friday till sin egen marknad? Den här artikeln kommer fokusera på att ge en förståelse av traditionen Black Friday och hur den har anpassats till den svenska marknaden.

Att begripa Black Friday

Dagen efter den amerikanska högtiden Thanksgiving markerar startskottet för julhandeln i USA, även känt som Black Friday. Mycket av symboliken kring Black Friday har att göra med ekonomi. ”Black” i ”Black Friday” syftar ofta på begreppet att gå ”från rött till svart”, vilket innebär att företag som varit med om ekonomiska svårigheter, nu ser en uppgång i försäljningen.

Ankomsten till Sverige

Inte mer än ett decennium tillbaka, 2013, introducerades den första ”svenska” Black Friday. Ett antal stora svenska återförsäljare, inspirerade av den amerikanska traditionen, bestämde sig för att erbjuda exceptionella reor för att öka försäljningen. Över tid har fler och fler företag anslutit sig till trenden.

Moderering och Anpassning

Medan Black Friday i USA ofta är karakteriserad av extrem konsumentism och ibland till och med våld på butiksgolv, har Sverige tagit en mer återhållen inställning till traditionen. Många svenska företag väljer att sprida ut sina Black Friday-erbjudanden över en vecka, något som också är känt som Black Week, för att minimera rusning och kaos. Detta ger tillfälle för både kunder och detaljhandlare att hantera denna tid på ett mer kontrollerat sätt.

En svensk vinkling

Det finns en annan unik aspekt av Black Friday i Sverige, vilket är fokus på hållbarhet. I takt med att medvetenheten om miljö och hållbar konsumtion ökar i samhället, försöker vissa svenska företag att balansera konceptet med Black Friday med dessa värderingar. Exempel på detta kan vara företag som erbjuder särskilda rabatter på miljövänliga produkter eller som donerar en del av intäkterna från Black Friday till miljömässiga eller sociala orsaker.

De ekonomiska effekterna av Black Friday i Sverige

Black Friday har blivit en av de största shoppingdagarna i Sverige. Enligt en undersökning av Svensk Handel 2019, uppgick den totala omsättningen under Black Friday året innan till omkring 6,9 miljarder kronor, med stark tillväxt potential. Dessa siffror visar att svenskar har omfamnat den amerikanska traditionen, men med en särskild svensk touch.

Sammanfattningsvis, kommer Black Friday sannolikt att fortsätta vara en viktig del av den svenska marknaden. Trots ursprung från en helt annan kultur, har Sverige lyckats anpassa och omformera Black Friday till något som är i linje med landets egna värderingar och ekonomiska mål.